Army (ارتشی)

توپ فوتبال لاستیکی سایز 4

تک رنگ

CAPITAN 

توپ فوتبال لاستیکی سایز 4

4 رنگ

PSRG 4 

توپ فوتبال لاستیکی سایز 4

4 رنگ

PSRT4(تورنادو-مسی) 

توپ فوتبال لاستیکی سایز 4

2 رنگ

PSRG 5 

توپ فوتبال لاستیکی سایز 5

5 رنگ

PSRG 3 

توپ فوتبال لاستیکی سایز 3

3 رنگ

PSRG 1 

توپ فوتبال لاستیکی سایز 1

4 رنگ

PSRG4 (PRESTIGE) 

توپ فوتبال لاستیکی سایز 4

2 رنگ

PSRT4(تورنادو-رونالدو)

توپ فوتبال لاستیکی سایز 4

2 رنگ

PSRG2 

توپ فوتبال لاستیکی سایز 2

4 رنگ

درباره بتا


توپ های ورزشی بتا مطابق استاندارد ملی ایران و استانداردهای بین المللی تولید شده و دارای گواهینامه ISO 9001:2015 از معتبرترین موسسه ارزیابی و بازرسی در جهان (SGS سوئیس) می باشد. (توپ های ورزشی بتا حامی حقوق مصرف کنندگان)

فهرست