PVBR5(NEO) 

توپ والیبال لاستیکی نئو سایز 5

2 رنگ

PVBR5(MKS) 

توپ والیبال لاستیکی میکاسا سایز 5

3 رنگ

PVBR1 

توپ والیبال لاستیکی سایز 1

3 رنگ

PVBR5 

توپ والیبال لاستیکی سایز5

تک رنگ

PVBR4 MINI(MTN)

توپ والیبال لاستیکی مولتن سایز4

تک رنگ

PVBR5(MTN) 

توپ والیبال لاستیکی مولتن سایز5

تک رنگ

PVBR4 MINI(MKS)

توپ والیبال لاستیکی میکاسا سایز 4

3 رنگ

درباره بتا


توپ های ورزشی بتا مطابق استاندارد ملی ایران و استانداردهای بین المللی تولید شده و دارای گواهینامه ISO 9001:2015 از معتبرترین موسسه ارزیابی و بازرسی در جهان (SGS سوئیس) می باشد. (توپ های ورزشی بتا حامی حقوق مصرف کنندگان)

فهرست