توپ بسکتبال لاستیکی سایز5- PBR5

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل (Butyl)
500- 450 گرم
710 – 690 میلیمتر
5
8 Lbs
36 عدد
40*40*60 سانتی متر
19.2 – 18.9 کیلو گرم
نارنجی
در حال تولید

 

فهرست