توپ والیبال طرح میکاسا – PVBR5 MKS

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل (Butyl)
280 – 260 گرم
670 – 650 میلیمتر
5
8 Lbs
50 عدد
40*40*60 سانتی متر
15.9 – 15.6 کیلو گرم
آبی، سبز، قرمز
در حال تولید

 

فهرست