توپ فوتبال لاستیکی سایز 1 – PSRG1

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل (Butyl)
175 – 145 گرم
440 – 427 میلیمتر
1
6 Lbs
40 عدد
19*43*48 سانتی متر
7.5 – 7 کیلو گرم
سفید با پنل های چهار رنگ
در حال تولید

فهرست