توپ فوتبال لاستیکی سایز 2 – PSRG2

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل (Butyl)
210 – 150 گرم
500 – 480 میلیمتر
2
6 Lbs
36 عدد
18*42*46 سانتی متر
8.9 – 8.3 کیلو گرم
سفید با پنل های چهار رنگ
در حال تولید

فهرست