رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل (Butyl)
110 - 100 گرم
370 - 385 میلیمتر
1
2 Lbs
60 عدد
42*38*58 سانتی متر
7.1 - 8.4
آبی-نارنجی-سبز-گلبهی
در حال تولید
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls