رویه:
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل (Butyl)
500 - 540 گرم
750 - 730 میلیمتر
6
8 Lbs
30 عددی
40*40*60 سانتی متر
15 - 15.4 کیلو گرم
نارنجی فسفری-سبز فسفری
در حال تولید
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls