رویه:
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
چرمی
بیوتیل (Butyl)
567 - 650 گرم
749 - 780 میلیمتر
7
10 Lbs
6 عددی
51*25*74سانتی متر
3.5 - 3 کیلو گرم
نارنجی
در حال تولید
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls