رویه:
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل (Butyl)
150 - 210 گرم
480 - 500 میلیمتر
2
6 Lbs
36 عددی
18*42*46 سانتی متر
8.3 - 8.9
سفید با پنل های چهار رنگ
در حال تولید
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls