رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل
145 - 175 گرم
427 - 440 میلیمتر
1
6 Lbs
40 عددی
19*43*48 سانتی متر
--
سفید با پنل های چهار رنگ
در حال تولید
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls