رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
چرم
بیوتیل (Butyl)
450 - 410 گرم
700 - 680 میلیمتر
5
8 Lbs
12 عدد
54*42*36 سانتی متر
5.8 - 6.1 کیلو گرم
نارنجی-سفید-قرمز
در حال تولید
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls