رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل (Butyl)
325 - 400گرم
480 - 500 میلیمتر
2
8 Lbs
30 عددی
18*42*47سانتی متر
11.5 - 11 کیلو گرم
زرد
در حال تولید
Beta Balls
Beta Balls