رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل (Butyl)
425 - 475 گرم
580 - 600 میلیمتر
3
8 Lbs
50 عددی
37*42*56سانتی متر
24 - 23 کیلو گرم
زرد
در حال تولید
Beta Balls
Beta Balls