رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل (Butyl)
1950- 2050گرم
690 - 710 میلیمتر
5
10 Lbs
6 عددی
51*23*68سانتی متر
12.3 - 11.7 کیلو گرم
مشکی -سبز فسفری
در حال تولید
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls