به گزارش روابط عمومی شرکت طنین پیک سبلان، در مراسم روز جهانی استاندارد در اردبیل، شرکت طنین پیک سبلان، بزرگترین تولید کننده توپ های ورزشی استاندارد در کشور با نام تجاری بتا (BETA)، موفق به کسب عنوان واحد برگزیده کیفی استاندارد در سال ۹۶-۹۷ برای سومین سال متوالی گردید.

 

انتخاب شرکت طنین پیک سبلان بعنوان واحد نمونه کیفی استاندارد در سال 96-97

 

انتخاب شرکت طنین پیک سبلان بعنوان واحد نمونه کیفی استاندارد در سال 96-97

 

انتخاب شرکت طنین پیک سبلان بعنوان واحد نمونه کیفی استاندارد در سال 96-97

 

انتخاب شرکت طنین پیک سبلان بعنوان واحد نمونه کیفی استاندارد در سال 96-97

 

انتخاب شرکت طنین پیک سبلان بعنوان واحد نمونه کیفی استاندارد در سال 96-97

 

همچنین در این مراسم، واحد کنترل کیفی شرکت، به عنوان واحد نمونه کنترل کیفیت انتخاب گردید.

 

انتخاب شرکت طنین پیک سبلان بعنوان واحد نمونه کیفی استاندارد در سال 96-97

 

انتخاب شرکت طنین پیک سبلان بعنوان واحد نمونه کیفی استاندارد در سال 96-97

 

انتخاب شرکت طنین پیک سبلان بعنوان واحد نمونه کیفی استاندارد در سال 96-97

 

انتهای پیام/