زنگ ملی ورزش ساعت ۷/۳۰ صبح امروز با حضور مسئولین و کارکنان در شرکت طنین پیک سبلان به صدا درآمد.
صبح امروز و در محوطه شرکت طنین پیک سبلان (توپ های ورزشی بتا) تعداد زیادی از کارکنان به انتظار نواخته شدن این زنگ بودند که در نهایت با اجرای مفرح ورزش همگانی و حرکات هماهنگ کارکنان و مسئولینی که به همین منظور در اولین ساعات صبح امروز دور هم جمع شده بودند زنگ ملی ورزش در این شرکت و به طور همزمان از طریق شبکه رادیویی ورزش در سراسر کشور و فضاهای کار به صدا در آمد.
زنگ ملی ورزش در شرکت طنین پیک سبلان با همکاری شبکه رادیویی سراسری ورزش بصورت پخش زنده اجرا و پخش گردید.
زنگ ملی ورزش در شرکت طنین پیک سبلان نواخته شد
زنگ ملی ورزش در شرکت طنین پیک سبلان نواخته شد
زنگ ملی ورزش در شرکت طنین پیک سبلان نواخته شد
زنگ ملی ورزش در شرکت طنین پیک سبلان نواخته شد
زنگ ملی ورزش در شرکت طنین پیک سبلان نواخته شد
زنگ ملی ورزش در شرکت طنین پیک سبلان نواخته شد
انتهای پیام/