گزارش تصویری از حضور شرکت طنین پیک سبلان ـ توپ های ورزشی بتـا ـ در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی SPORTEX 2019