رویه:
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل (Butyl)
200 - 220 گرم
620 - 640 میلیمتر
4 مینی
8 Lbs
60 عددی
37*42*56سانتی متر
14.5 - 13.5کیلو گرم
قرمز آبی سبز
در حال تولید
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls