رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
چرمی
بیوتیل (Butyl)
240 - 260 گرم
620 - 640 میلیمتر
8 Lbs
12 عددی
40*40*60 سانتی متر
3.7 - 4.1 کیلو گرم
آبی-زرد
در حال تولید
Beta Balls
Beta Balls
Beta Balls