رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
چرمی
بیوتیل (Butyl)
260 - 280 گرم
650 - 670 میلیمتر
8 Lbs
12 عددی
40*40*60 سانتی متر
3.4 - 3.6 کیلو گرم
آبی-زرد
در حال تولید
Beta Balls
Beta Balls