توپ هندبال لاستیکی سایز2- PHR2

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل (Butyl)
400 – 325 گرم
500 – 480 میلیمتر
2
8 Lbs
30 عدد
18*42*47 سانتی متر
11.5 – 11 کیلو گرم
زرد
در حال تولید

 

دسته:
فهرست