(طرح مولتن)  PR6

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 6

تک رنگ

 طرح آیرون من AVENGERS  

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 5

تک رنگ

   طرح کاپیتان آمریکا 

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 5

تک رنگ

 طرح مولتن PRL7 

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 7

تک رنگ

REEZIG 

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 7

2 رنگ

 طرح اسپایدرمن SPIDERMAN

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 3

تک رنگ

 طرح الوان PBR5 (MC) 

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 5

تک رنگ

 PBR5 

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 5

تک رنگ

(طرح مولتن)  PR5

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 5

تک رنگ

 طرح بلک پنتر AVENGERS  

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 5

تک رنگ

 طرح آموزشی B7-3×3

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 7

تک رنگ

   طرح هلوکیتیHELLO KITY 

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 5

تک رنگ

 طرح الوان PBR7 (MC) 

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 7

3 رنگ

 طرح مینی موس MINI MOUSE  

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 3

تک رنگ

 PBR7 

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 7

تک رنگ

 طرح الوان PBR3 (MC) 

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 3

تک رنگ

 طرح اسپایدرمن AVENGERS

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 5

تک رنگ

 طرح نایک VERSA TACK 

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 7

5 رنگ

  PR7

توپ بسکتبال لاستیکی سایز7

2 رنگ

 طرح الوان PBR6 (MC) 

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 6

تک رنگ

   طرح کاپیتان CAPITAN 

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 3

تک رنگ

 PBR6 

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 6

تک رنگ

  PBR1 

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 1

4 رنگ

 فانتزی PBR1 

توپ بسکتبال لاستیکی سایز 1

4 رنگ

درباره بتا


توپ های ورزشی بتا مطابق استاندارد ملی ایران و استانداردهای بین المللی تولید شده و دارای گواهینامه ISO 9001:2015 از معتبرترین موسسه ارزیابی و بازرسی در جهان (SGS سوئیس) می باشد. (توپ های ورزشی بتا حامی حقوق مصرف کنندگان)

فهرست