PHR0 

توپ هندبال لاستیکی سایز 0

تک رنگ

PHR3 

توپ هندبال لاستیکی سایز 3

تک رنگ

Atorka

توپ هندبال لاستیکی سایز 2

تک رنگ

درباره بتا


توپ های ورزشی بتا مطابق استاندارد ملی ایران و استانداردهای بین المللی تولید شده و دارای گواهینامه ISO 9001:2015 از معتبرترین موسسه ارزیابی و بازرسی در جهان (SGS سوئیس) می باشد. (توپ های ورزشی بتا حامی حقوق مصرف کنندگان)

فهرست