شرکت طنین پیک سبلان (توپ های ورزشی بتا) واحد نمونه ملی

در سی‌و سومین جشنواره ملی امتنان که برای تقدیر از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه کارگری

 

 

فهرست