مهندس مهدیزاده در مصاحبه با نشریه ذریّه: شکست جزئی از کارآفرینی است


به گزارش روابط عمومی شرکت طنین پیک سبلان، صفا سراج مهدیزاده، مدیرعامل شرکت طنین پیک سبلان-توپ های ورزشی بتا-در مصاحبه با نشریه ذریّه به مطالب مهمی در مورد کارآفرینی، تحریم ها و مشکلات اقتصادی، بهره وری در کار و توسعه استان اشاره کردند.

انتهای پیام/

فهرست