توپ بسکتبال لاستیکی سایز3(کاپیتان)

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل (Butyl)
320- 280 گرم
610 – 580 میلیمتر
3
10 Lbs
50 عدد
42*38*55 سانتی متر
19.2 – 18.9 کیلو گرم
آبی 
در حال تولید

 

فهرست