توپ بسکتبال لاستیکی سایز5(طرح الوان)-PBR5(mc)

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل (Butyl)
500- 450 گرم
710 – 690 میلیمتر
5
8 Lbs
30 عدد
37*42*56 سانتی متر
19.5 – 19 کیلو گرم
نارنجی فسفری-سبز فسفری
در حال تولید

 

فهرست