توپ بسکتبال لاستیکی سایز6- PBR6

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل (Butyl)
500- 450 گرم
750- 730میلیمتر
6
10 Lbs
30 عدد
40*40*60 سانتی متر
15.4 – 15 کیلو گرم
نارنجی
در حال تولید

 

فهرست