توپ بسکتبال چرمی-طرح مولتن-PL5X

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
چرم
بیوتیل (Butyl)
500- 450 گرم
710 – 690 میلیمتر
5
10 Lbs
6 عدد
69*46*23 سانتی متر
3.6 – 3.4 کیلو گرم
نارنجی
در حال تولید

 

فهرست