توپ بسکتبال چرمی-طرح مولتن-PL6X

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
چرم
بیوتیل (Butyl)
650- 567 گرم
780 – 749 میلیمتر
6
10 Lbs
6 عدد
50*75*26 سانتی متر
4.3 – 4.1 کیلو گرم
نارنجی
در حال تولید

 

فهرست