توپ بسکتبال چرمی-طرح مولتن-PL7X

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
چرم
بیوتیل (Butyl)
650- 567 گرم
780 – 749 میلیمتر
7
10 Lbs
6 عدد
51*25*74 سانتی متر
3.5 – 3 کیلو گرم
نارنجی
در حال تولید

 

فهرست