توپ فوتبال دوخت ماشینی سایز 2 بارسا – New club2

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
چرمی پی وی سی
بیوتیل (Butyl)
140 – 120 گرم
460 – 440 میلیمتر
2
3-4 Lbs
24 عدد
43*48*18 سانتی متر
3.8 – 3.6 کیلو گرم
نارنجی
در حال تولید

فهرست