توپ فوتبال دوخت ماشینی سایز 2 لیزر – S2

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
چرمی پی وی سی
بیوتیل (Butyl)
150 – 130 گرم
460 – 440 میلیمتر
2
3-4 Lbs
24 عدد
43*48*18 سانتی متر
4.9 – 4.7 کیلو گرم
صورتی-سبزفسفری، صورتی-آبی، آبی-سبز فسفری
در حال تولید

فهرست