توپ فوتبال لاستیکی سایز 4 – ارتشی (Army)

 

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل (Butyl)
390 – 320 گرم
660 – 635 میلیمتر
4
8 Lbs
50 عدد
42*55*38 سانتی متر
18.8 – 18.6 کیلو گرم
ارتشی
در حال تولید

فهرست