توپ فوتبال چرمی سایز 1 پرسپولیس – (club)Psl1

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
چرم
بیوتیل (Butyl)
140 – 130 گرم
440 – 420 میلیمتر
1
6 Lbs
30 عدد
55*42*38 سانتی متر
7.5 – 7 کیلو گرم
سفید
در حال تولید

فهرست