توپ مدیسین بال 2 کیلویی- PMR52

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل (Butyl)
2050 – 1950 گرم
710 – 690 میلیمتر
5
10 Lbs
6 عدد
51*23*68 سانتی متر
12.3 – 11.7 کیلو گرم
مشکی-سبز فسفری
در حال تولید

 

فهرست