توپ مینی والیبال چرمی سایز 4 – PVL4000

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
چرمی
بیوتیل (Butyl)
260- 240 گرم
640 – 620 میلیمتر
8 Lbs
12 عدد
40*40*60 سانتی متر
4.1 – 3.7 کیلو گرم
آبی-زرد
در حال تولید

 

فهرست