توپ والیبال لاستیکی PVBR1

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
لاستیکی
بیوتیل (Butyl)
145 – 135 گرم
440 – 427 میلیمتر
1
6 Lbs
40 عدد
118*42*47 سانتی متر
6.5 – 6 کیلو گرم
قرمز، بنفش، آبی
در حال تولید

 

فهرست