توپ والیبال چرمی ۸ پنل – PVL58

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
چرمی
بیوتیل (Butyl)
280- 260 گرم
670 – 650 میلیمتر
8 Lbs
12 عدد
40*40*60 سانتی متر
3.6 – 3.4 کیلو گرم
آبی-زرد
در حال تولید

 

فهرست