توپ والیبال چرمی – PVL3500

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
چرمی
بیوتیل (Butyl)
280- 260 گرم
670 – 650 میلیمتر
8 Lbs
12 عدد
55*42*38 سانتی متر
3.6 – 3.4 کیلو گرم
سبز-سفید-قرمز
در حال تولید

 

فهرست