توپ والیبال چرمی – v200w ایرانی

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
چرمی
بیوتیل (Butyl)
280- 260 گرم
670 – 650 میلیمتر
8 Lbs
12 عدد
40*39*58 سانتی متر
4.3 – 4.1 کیلو گرم
آبی-زرد
در حال تولید

 

فهرست