دیسک پرتاب- Discus

 

جنس :
وزن :
رنگ :
وضعیت :
توضیح :
لاستیک طبیعی
2000 گرم
مشکی
در حال تولید
مقاوم در مقابل ضربه های پرتاب و مناسب برای تمرینات خارج از سالن

دسته:
فهرست