توپ فوتبال چرمی دوختی سایز 4 – DPUS4

رویه :
بلیدر :
وزن :
محیط :
سایز:
میزان باد :
بسته بندی :
اندازه کارتن :
وزن کارتن :
رنگ بندی :
وضعیت :
چرمی پی وی سی
بیوتیل (Butyl)
390 – 320 گرم
660 – 635 میلیمتر
4
8 Lbs
36 عدد
54*42*36 سانتی متر
6.1 – 5.8 کیلو گرم
سبز، نارنجی، فسفری
در حال تولید

فهرست